B-Tech Mounts

40 מוצרים

40 מוצרים
'מעלית חשמלית לטלוויזיה עד 86 אינץ B-TECH BT8569
5,990.00 ₪
מעמד טלוויזיה חשמלי עד 86 אינץ' כולל גלגלי נשיאה B-TECH BT8568
6,920.00 ₪
מעמד טלוויזיה עד "65 בגובה 1.8 מ' B-Tech BT8572
2,490.00 ₪
מעמד טלוויזיה עד "65 בגובה 1.8 מ' B-Tech BT8582
3,890.00 ₪
מעמד טלוויזיה עד "85 בגובה 1.8 מ' B-Tech BT8573
2,960.00 ₪
מעמד טלוויזיה עד "85 בגובה 1.8 מ' B-Tech BT8583
6,370.00 ₪
מעמד טלוויזיה עד 50 אינץ' כולל גלגלי נשיאה B-TECH BT7504
1,990.00 ₪
מעמד טלויזיה רצפתי בגובה 140 ס"מ BT-8700
4,950.00 ₪
מעמד טלויזיה רצפתי בגובה 200 ס"מ BT-8701
5,450.00 ₪
מעמד קבוע לטלוויזיה בגובה 1.1 מטר B-TECH BT-4002S-4011
3,360.00 ₪
מעמד קבוע לטלוויזיה בגובה 1.5 מטר B-TECH BT-4002S-4015
3,860.00 ₪
מעמד קבוע לטלוויזיה בגובה 1.5 מטר B-TECH BT8551-150
3,750.00 ₪
מעמד תליה לטלוויזיה כולל גלגלים עד "120 B-Tech BT-8564
6,260.00 ₪
מעמד תליה לטלוויזיה כולל גלגלים עד "70 B-Tech BT-8562
4,550.00 ₪
מתקן תליה למקרן B-Tech BT899
799.00 ₪
מתקן תליה למקרן B-Tech BT899xl
990.00 ₪
מתקן תליה צמוד קיר לטלוויזיה B-TECH BT9903
1,290.00 ₪
מתקן תליה קירי לטלוויזיה עד "120 B-TECH BT8228
3,890.00 ₪
מתקן תליה קירי לטלוויזיה עד "65 B-TECH BT8221B
1,450.00 ₪
מתקן תליה קירי לטלוויזיה עד "65 Ultra Slim B-TECH BT8221
1,490.00 ₪
מתקן תליה קירי לטלוויזיה עד "75 B-TECH BT8225B
1,950.00 ₪
מתקן תליה תקרתי באורך 1 מ' לטלוויזיה עד 65" B-TECH BT8424-100
1,590.00 ₪
מתקן תליה תקרתי באורך 1.5 מ' לטלוויזיה עד "65 B-TECH BT8424-150
1,690.00 ₪
מתקן תליה תקרתי באורך 2 מ' לטלוויזיה עד 65" B-TECH BT8424-200
1,790.00 ₪
מתקן תליה תקרתי באורך 3 מ' לטלוויזיה עד "65 B-TECH BT8424-300
1,990.00 ₪
מתקן תליה תקרתי לטלוויזיה עד "100 B-TECH BT8449
3,590.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "55 רצפתי בגובה 150 ס"מ כולל צידוד BT7850-150BSL
2,290.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "55 רצפתי בגובה 150 ס"מ ללא צידוד BT7850-150BFL
1,790.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "55 רצפתי בגובה 200 ס"מ כולל צידוד BT7850-200BSL
2,390.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "55 רצפתי בגובה 200 ס"מ ללא צידוד BT7850-200BFL
1,990.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "75 רצפתי בגובה 150 ס"מ כולל צידוד BT7850-150BSXL
2,490.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "75 רצפתי בגובה 150 ס"מ ללא צידוד BT7850-150BFXL
1,990.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "75 רצפתי בגובה 200 ס"מ כולל צידוד BT7850-200BSXL
2,690.00 ₪
עמוד טלוויזיה עד "75 רצפתי בגובה 200 ס"מ ללא צידוד BT7850-200BFXL
1,990.00 ₪
עמוד טלוויזיה פרמיום עד "75 רצפתי בגובה 140 ס"מ BT8703BS
3,990.00 ₪
עמוד טלוויזיה פרמיום עד "75 רצפתי בגובה 200 ס"מ BT8704BS
4,490.00 ₪
עמוד לטלוויזיה עד "55 רצפה- תקרה 3 מטר כולל צידוד BT7850-300BSL
3,190.00 ₪
עמוד לטלוויזיה עד "55 רצפה- תקרה 3 מטר ללא צידוד BT7850-300BFL
2,680.00 ₪
עמוד לטלוויזיה עד "75 רצפה- תקרה 3 מטר כולל צידוד BT7850-300BSXL
3,390.00 ₪
עמוד לטלוויזיה עד "75 רצפה- תקרה 3 מטר ללא צידוד BT7850-300BFXL
2,890.00 ₪
נצפו לאחרונה